Vyjádření CZC.cz k Black Friday a výsledkům analýzy od společnosti Apify

Níže uvedené odpovědi jsou oficiálním vyjádřením Milana Dudy, marketingového ředitele CZC.cz, k výsledkům analýzy společnosti Apify, která byla na jejím blogu zveřejněna v příspěvku s názvem „Black Friday po česku — kouzla se slevami“. Po hlubším prozkoumání těchto výsledků jsme nalezli hned několik úzkých míst, na která upozorňujeme v textu výše a uvádíme vyvozené závěry na pravou míru.

Nabízelo CZC.cz reálné slevy jen 6 %, jak uvádí Apify?

Nikoliv. Výpočet „reálné slevy“ na Apify.com je v případě CZC.cz zcela irelevantní, jelikož ignoruje klíčovou část naší nabídky v Black Friday, která také vygenerovala drtivou většinu našeho obratu v této kampani. Šlo o 328 produktů, které jsme pro účely Black Friday umístili pod novou webovou adresu, která obsahovala koncovku „a“. Z pohledu robota Apify šlo o nový produkt, který sice služba indexovala v rámci Black Friday, ale neviděla u něj žádnou změnu koncové ceny ve sledovaném období. Průměrná reálná změna prodejní ceny u těchto produktů přitom byla 27 %, v některých případech ale dosahovala až 85 %. Tyto produkty zároveň pokryly téměř celý obrat z naší Black Friday nabídky – konkrétně 98 %.

Příklady reálných prodejních cen před a během Black Friday

Omlouváme se, popis obrázku chybí.

 

 

Docházelo na CZC.cz k umělému navyšování původních cen?

K umělému navyšování původních cen na CZC.cz nedochází. Při výpočtu konečných slev vycházíme jednotně z maloobchodních cen doporučených výrobci nebo distributory daných produktů při uvádění na trh. Jedná se přitom prakticky o jedinou metriku shodnou pro celý trh, ze které lze při výpočtu slev transparentně vycházet. 

Vzhledem k tomu, že nám u zlomku starších produktů doporučené maloobchodní ceny chyběly, došlo před akcí Black Friday k jejich doplnění, a to právě z důvodu zachování jednotného přístupu k cenotvorbě i transparentnosti ve výpočtu konečných slev, nikoliv z důvodu umělého zatraktivnění slevové nabídky.

Pokud není doporučená maloobchodní cena vyplněna, což se týká hlavně starších produktů, nebo se naopak shoduje s aktuální prodejní cenou, což je případ zase nových produktů, není na webu tato cena vidět. Apify přesto za původní cenu v těchto případech dosazuje cenu aktuální, což je vzhledem k cílům tohoto porovnání zavádějící.

 

Shodují se data získaná službou Apify s údaji v ERP systému, který CZC.cz využívá pro řízení celého produktového portfolia?

Po detailním prozkoumání všech hodnot získaných společností Apify a jejich porovnání s údaji v našem ERP systému jsme identifikovali celkem 27 produktů, u kterých ve sledovaném období k žádné změně ani doplnění doporučené maloobchodní ceny nedošlo. V tomto výčtu se navíc nachází i produkty, které jsou více než rok bez cenové změny, i když výstupy z Apify tvrdí něco jiného. Získaná data jsou tak značně zkreslená a významně znevažují relevantnost celé analýzy. Výčet všech těchto produktů uvádíme níže.

Omlouváme se, popis obrázku chybí.

Letní slevy na chytrou elektroniku Letní slevy na chytrou elektroniku