Back to school 2022


Kompletní pravidla pro akci "Začni nový školní rok výhrami v hodnotě přes 280 000 Kč"

1. Úvodní ustanovení

 1. Obchodní společnost CZC.cz s.r.o., se sídlem 1. máje 3236/103, Moravská Ostrava, 703 00 Ostrava, IČ: 256 55 701, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 58549 (dále jen "CZC.cz") organizuje v termínu od 15. 8. 2022 08:00:00 do 30. 9. 2022 23:59:59 (dále jen „Doba konání“) marketingovou akce „Začni nový školní rok výhrami v hodnotě přes 280 000 Kč“ (dále jen „Akce“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Akce.
 2. Akce se může zúčastnit zákazník, fyzická osoba – spotřebitel (dále jen „účastník“). V případě kteréhokoliv účastníka mladšího 18 let je CZC.cz oprávněna vyžádat si kdykoliv písemné potvrzení o tom, že takový účastník disponuje písemným souhlasem svého zákonného zástupce pro účast v Akci, a to v souladu s ust. § 32 občanského zákoníku; v případě, že takové potvrzení nebude předloženo, je CZC.cz oprávněna daného účastníka z Akce vyloučit; případný nárok takového účastníka na Odměnu tímto okamžikem bez náhrady zaniká..
 3. Akci mohou využít i zákazníci podnikatelé vystupující v objednávkách pod svým identifikačním číslem. CZC.cz tyto zákazníky výslovně upozorňuje, že využívání samotné Odměny je určena jen pro fyzické osoby.
 4. Akce se nemohou zúčastnit zaměstnanci / zaměstnankyně CZC.cz, zaměstnanci společností, s nimiž CZC.cz tvoří koncern, zejména společností Internet Mall, a.s. a Mall Group a.s., jakož ani osoby těchto zaměstnanců blízké ve smyslu ust. § 22 občanského zákoníku. Akce dále není určena pro spolupracující osoby (a jejich zaměstnance), ani pro franšízanty CZC.cz (a jejich zaměstnance).
 5. Z Akce budou dále vyloučení účastníci, kteří nesplní podmínky Akce uvedené v těchto pravidlech či budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti s touto Akcí.

2. V čem akce spočívá? (pravidla akce)

 1. Pokud v období od 15. 8. 2022 od 08:00:00 hodin do 30. 9. 2022 do 23:59:59 hodin (dále jen „soutěžní období“) nakoupíte na CZC.cz – on-line či na pobočce a následně vyplníte soutěžní formulář na stránce www.czc.cz/akce-mesice/clanek, kde vyplníte spolu s vašimi iniciály také číslo faktury vašeho nákupu, budete zařazeni do akce s možností výher v celkové hodnotě až 280 000 Kč, (dále jen „výhra“). Výherci budou po skončení soutěžního období náhodně vylosování.
 2. Celkově rozdáme tyto produkty:
  10× ASUS ROG Strix XG259CM - LED monitor 24,5"
  6× Xbox Series S, 512GB, bílá
  7× Lenovo Legion 5-15IMH05, černá.
 3. Čím víc nákupů učiníte a čím víckrát následně vyplníte a odešlete soutěžní formulář, tím vyšší šanci na výhru máte (např. při odeslání dvou platných formulářů je zákazník do slosování zahrnut dvakrát). Vyhrát tak můžete i opakovaně.
 4. Vyhodnocení akce proběhne do sedmi dnů od skončení soutěžního období. Pokud vyhrajete, kontaktujeme Vás za účelem předání výhry. Výhercům bude výhra zaslána na adresu, kterou uvedou při kontaktování za účelem předání výhry, a to nejdříve do 14 dnů od skončení soutěžního období, nejpozději do 30. 10. 2022. Výherci budou uveřejnění na stránce www.czc.cz/novy-skolni-rok-2022-vyherci/clanek do sedmi dní od vyhodnocení. Náklady na doručení výhry na adresu účastníka nese organizátor.
 5. Z vyhodnocení budete vyřazeni, resp. svůj nárok na účast v akci ztratíte, jestliže využijete svého práva na odstoupení od kupní smlouvy uzavřené s námi v zákonné 14denní lhůtě. Výhra v daném případě připadne pro ten účel vylosovanému náhradníkovi, resp. nám, abychom rozhodli o jejím dalším užití.
 6. Pokud vyhrajete, nejste oprávněni požadovat vyplacení hodnoty výhry v penězích.

3. Obecná a závěrečná ustanovení

 1. Pokud splníte veškeré podmínky pro zařazení do akce, vztahují se na Vás tato pravidla. Pokud si nepřejete této akce zúčastnit, informujte naše zákaznické oddělení, jehož kontaktní údaje naleznete v čl. 3.4 těchto pravidel, a budete z vyhodnocení vyřazeni.
 2. Neneseme odpovědnost za technické problémy související s funkčností internetové sítě, zejména s rychlostí internetového připojení. Dále nezodpovídáme za případné nedoručení výhry v případě změny e-mailové adresy výherců, o které jsme nebyli včas výhercem informováni.
 3. Účastí v této akci Vám nevzniká právní nárok na výhru. Výhru nemůžete vymáhat soudní cestou a na výhru neposkytujeme žádnou záruku. Nezodpovídáme za případné chyby a škody vzniklé v souvislosti s realizací a využíváním výhry. Nezodpovídáme za případné chyby způsobené osobami zúčastněnými na organizaci, průběhu a vyhodnocení soutěže/akce dle těchto pravidel.
 4. Případné dotazy, připomínky apod. směřujte na telefonní číslo 31 31 100 00.
 5. Informace o zpracování osobních údajů naleznete na www.czc.cz/ochrana-osobnich-udaju-dodavatelu/clanek
 6. Tato pravidla Vám budou dostupná online během trvání akce a dále 30 dní ode dne vyhodnocení akce. Vyhrazujeme si právo kdykoliv jednostranně tato pravidla změnit, případně soutěž bez uvedení důvodu ukončit. Každé takové rozhodnutí je účinné okamžikem jeho zveřejnění.
 7. Tato pravidla nabývají účinnosti dne 15. 8. 2022.
Akční nabídka Akční nabídka