Přejít na obsah [o] Přejít na navigaci [n] Přejít na vyhledávání [v] Přihlásit se
Hlavička
Pravidla pro létání s drony: Vše, co potřebujete vědět

Pravidla pro létání s drony: Vše, co potřebujete vědět

Návody

Od 31. prosince 2020 začala platit nová pravidla regulující provoz dronů či leteckých modelů. Majitelé bezpilotních letounů se tak musí zaregistrovat u Úřadu pro civilní letectví (ÚCL). Existují přitom tři různé kategorie provozu: otevřená, specifická a certifikovaná. Všechny důležité informace o dané problematice naleznete v tomto článku.

Patrně největší změnou v souvislosti s novými pravidly je právě nutnost registrace. Hned na úvod se sluší zmínit, že se neregistruje dron, ale jeho provozovatel – tedy zpravidla vlastník dronu. Za mladší jedince, kterým ještě nebylo 18 let, provede registraci jejich jménem zákonný zástupce.

Velkou výhodou je, že nemusíte nikam chodit, celý registrační formulář snadno vyplníte z pohodlí vlastního domova. V praxi to zabere jen pár minut, registrovat se tudíž můžete odkudkoliv a kdykoliv. Navíc se zaregistrujete jen jednou, nezávisle na tom, kolik dronů provozujete, a vaše registrace bude platná ve všech státech EU. Teprve po uplynutí dané platnosti je nutné registraci obnovit.

 

Web pro registraci bezpilotních letounů

 

Tři různé kategorie

V rámci registrací rozeznává Úřad pro civilní letectví tři různé kategorie: otevřenou, specifickou a certifikovanou. Do jaké kategorie patří váš dron, zjistíte snadno podle následujících kritérií:

„Otevřená“ (Open) kategorie je kategorie provozu bezpilotních systémů, u kterých s ohledem na související rizika není vyžadováno předchozí povolení příslušného úřadu, ani prohlášení provozovatele UAS před uskutečněním provozu.

„Specifická“ (Specific) kategorie je kategorie provozu bezpilotních systémů, u kterých je s ohledem na související rizika vyžadováno povolení příslušného úřadu (v případě ČR Oprávnění k provozu vydané Úřadem pro civilní letectví) před uskutečněním provozu, s uvážením zmírňujících opatření identifikovaných v posouzení provozního rizika.

Jistou výjimkou k uvedenému standardnímu postupu bude v dohledné době možnost provozu v souladu s určitými „standardními scénáři“ provozu, u kterých bude dostačující prohlášení (deklarace) provozovatele. Omezujícím faktorem pro využití „standardních scénářů“ je nicméně aktuální nedostupnost letadel splňujících požadavky v nich stanovené.

Další výjimkou k uvedenému postupu bude situace, kdy bude provozovatel držitelem osvědčení provozovatele lehkého UAS (LUC) s příslušnými právy. Předpokladem pro využití institutu LUC je nicméně vázána na provozní zkušenost provozovatele s uplatňováním příslušných evropských postupů, a proto se v počáteční fázi uplatňování společného evropského regulačního rámce využití možnosti zatím nepředpokládá.

„Certifikovaná“ (Certified) kategorie je kategorie provozu bezpilotních systémů, u kterých s ohledem na související rizika je vyžadována certifikace bezpilotního systému, osvědčení způsobilosti dálkově řídícího pilota a schválení provozovatele příslušným úřadem, aby byla zajištěna odpovídající úroveň bezpečnosti.

 

Omlouváme se, popis obrázku chybí.

Schéma registrace dronů

 

Kdy se nemusím registrovat?

Jak je z řádků výše patrné, existují také výjimky, kdy se piloti bezpilotních letounů nemusí registrovat vůbec. Platí to v případě, že jejich stroj váží méně než 250 gramů a přitom:

  • nemá kameru nebo jiný senzor schopný jakkoli zachycovat osobní údaje, nebo
  • se jedná o hračku. Tou se rozumí dron, který je již předem vyvinutý jako zařízení určené k hraní pro děti do 14 let, je identifikován základním označením CE a je na něm uvedeno, že odpovídá směrnici č. 2009/48/ES. Naopak dron, který hračkou není, by měl být na obalu jasně označen štítkem „14+“. Jakkoliv může být nyní ještě rozlišení označení hraček nejasné, doporučujeme všem uživatelům důkladně pročíst návod, kde by příslušné informace měly být uvedeny.

Omlouváme se, popis obrázku chybí.

Hračky a lehké modely bez kamery se registrovat nemusí

 

Bez registračního čísla neroztáčejte vrtule

Ať už se vás týká jakákoliv kategorie, po registraci v rámci systému obdržíte „registrační číslo“, které musí být uvedeno na všech dronech, které vlastníte, včetně těch soukromě zhotovených. Registrační číslo provozovatele by mělo být v tuzemsku ve formátu: CZE jako kód členského státu, následovaný 12 alfanumerickými znaky generovanými systémem, kontrolním součtem a třemi neveřejnými znaky.

Celý tento řetězec je součástí registračního čísla provozovatele. Toto číslo také musíte nahrát do „systému identifikace na dálku“, pakliže je jím váš dron vybaven. Registrační číslo na dron umístíte buď formou nálepky, nebo jiným způsobem umožňujícím jeho snadnou identifikaci a rozeznání (registrační číslo lze například na dron i napsat). Bez registračního čísla raději vůbec neroztáčejte vrtule, pokuty za neoznačené drony nejsou vůbec nízké.

Omlouváme se, popis obrázku chybí.

Registrační číslo formou samolepky

 

Online zkouška

Všichni piloti dronů – tedy kromě těch, kteří budou létat s velmi lehkými drony – musí také absolvovat povinný výcvik a složit online zkoušku teoretických znalostí. Nebojte se, nejde o nic složitého. V podstatě se stačí seznámit s pravidly a dostupnými informačními materiály, které jsou dostupné on-line.

Otázky pokrývají témata důležitá pro bezpečné provádění letů, jakými jsou např. bezpečnost létání, vzdušný prostor, provozní postupy, předpisy a pravidla týkající se letectví apod. Je proto vhodné se seznámit nejen s obecnými informacemi, ale i s pravidly uvedenými v odkazovaných právních předpisech. I tato zkouška se skládá – stejně jako samotná registrace – prostřednictvím online nástroje na webu dron.caa.cz.

Zkouška je prováděná formou testu, skládá se ze 40 otázek s výběrem odpovědí, které prověří vaše znalosti jako pilota. K úspěšnému splnění je třeba 30 správných odpovědí. Časový limit je 60 minut, ale podle dosavadních zkušeností by samotné vypracování testu mělo trvat přibližně polovinu tohoto času; záleží na zkušenosti a způsobu přípravy každého pilota.

Nebojte se, v případě nesplnění zkoušky je test možné také zopakovat. Po úspěšném složení zkoušky vám bude prostřednictvím systému automaticky vydán a zaslán doklad o absolvování online výcviku, který si lze uložit v elektronické podobě nebo vytisknout. Všechny tyto kroky jsou zdarma.

 

Pravidla a informační materiály pro online test      Online zkouška pro piloty

 

Komerční činnost

Povinnost registrace a složení online testů platí nejen pro rekreační létání, ale i komerční činnosti, které můžete provozovat v „otevřené“ kategorii. Povinnost registrace provozovatele a složení online testů pro piloty kategorie open tak platí pro úplně všechny subjekty, tedy i ty komerční. Právě u komerčních subjektů také odpadá povinnost vlastnit navazující povolení k provozování leteckých prací nebo pro vlastní činnost.

Je vhodné také zmínit, že jakákoli osvědčení způsobilosti dálkově řídícího pilota vydaná Úřadem pro civilní letectví a platná k 31. 12. 2020 budou platit i nadále do doby jejich platnosti, a to nejdéle do 1. ledna 2022. Nejpozději po tomto datu budou vaše národní osvědčení převedena na nová, odpovídající požadavkům EU. Jakým způsobem bude ve vašem konkrétním případě tato povinnost řešena, to bude záviset na konkrétním postupu převodu.

Omlouváme se, popis obrázku chybí.

Pilotní průkaz 

 

Specifická kategorie a modeláři

Asi zatím nejkomplexnější je provoz v kategorii „specifické“. V této kategorii bude provoz umožněn na základě schválení žádosti o Oprávnění k provozu prostřednictvím posouzení rizik zamýšleného provozu pomocí metodiky pro posouzení rizik (SORA), Oprávnění k provozu prostřednictvím předdefinovaného posouzení rizika (PDRA) nebo Osvědčení provozovatele lehkých UAS (LUC).

Od prosince 2021 se plánuje také možnost provozu v rámci omezení standardního scénáře. Snahou Úřadu pro civilní letectví je zajistit všem subjektům, a to i komerčním, možnost provozování i po 31. 12. 2020 za podmínek, které se nebudou významně lišit od způsobu provozu, v jakém jste provozovali doposud. Proto například ÚCL připravuje vzory zpracování obecné SORA pro nejtypičtější způsoby dosavadního provozu.

Pokud jste letečtí modeláři, povinnost registrace a platnost nových pravidel se na vás vztahuje také, stejně jako na jakéhokoliv pilota dronu. Regulační rámec však obsahuje dočasnou výjimku v případě pokračování provozu modelů v rámci již existujících klubů a sdružení leteckých modelářů (v ČR se jedná o spolky), ve kterých bezpečně probíhal provoz dle stávajících vnitrostátních pravidel.

I v rámci této výjimky je ovšem k 31. 12. 2020 pro kluby a sdružení leteckých modelářů zcela zásadní povinnost registrace v registru provozovatelů bezpilotních letadel s využitím registračního nástroje ÚCL. Za určitých podmínek může registraci svých členů v registru ÚCL centrálně provést klub nebo sdružení.

Registrovaní modeláři-piloti od klubu obdrží registrační číslo, kterým si označí svoje modely a další registraci provádět zatím nemusí. Pro ujištění o využití této možnosti a pro vyjasnění si způsobu značení svých modelů je však třeba svůj konkrétní klub nebo sdružení kontaktovat. Během doby platnosti výše uvedené výjimky mají kluby a sdružení leteckých modelářů možnost vyjednat si podmínky dalšího provozu podle zvláštního článku nařízení EU. Kluby a sdružení leteckých modelářů mohou požádat i o snížení minimálního věku pilota.

Omlouváme se, popis obrázku chybí.

Modeláři mají jiná pravidla

 

Web pro registraci bezpilotních letounů

 

Otázky a odpovědi

Neuspěl jsem v testu, jak mám postupovat dál?

V případně neúspěšného absolvování testu je možné test znovu opakovat. V případě druhého neúspěšného pokusu je třeba provést registraci pilota znovu; možnost absolvovat test se tak obnoví.

Jsem zároveň pilotem i provozovatelem, jak se mám registrovat?

V případech, kdy je pilot zároveň provozovatelem bezpilotního systému, provede registraci pilota i provozovatele.

Jak dlouho platí moje osvědčení?

Online teoretická způsobilost dálkově řídícího pilota podkategorií A1 a A3 je pět let, samozřejmě počínaje datem zavedení regulačního rámce EU, tedy od 31. 12. 2020 dále.

Jak mám označit svoje bezpilotní letadlo?

Podmínky uvádění registračních informací jsou uvedeny v AMC1 Článku 14(8) rozhodnutí 2019/021/R.

Pokud je provozovatel UAS vlastníkem bezpilotního systému (UAS), měl by na bezpilotní letadlo (UA) uvést registrační číslo (poznávací značku), které získal na konci procesu registrace (zápisu do rejstříku), takovým způsobem, aby byla tato informace čitelná přinejmenším, je-li UA na zemi, bez potřeby jakéhokoli jiného zařízení, než jsou dioptrické brýle nebo kontaktní čočky. Může se použít QR kód (quick response code). Pokud rozměry UA nedovolují, aby byla značka uvedena viditelným způsobem na trupu, nebo UA představuje reálné letadlo, kdy by připevnění značení na UA zkazilo realističnost zpodobnění, je přijatelné označení uvnitř prostoru baterie, je-li tento prostor přístupný.

Pokud provozovatel využívá UAS, jehož vlastníkem je třetí strana, měl by provozovatel UAS, který toto UAS provozuje: zaregistrovat sám sebe; uvést na UA svou poznávací značku; a nahrát svou poznávací značku do identifikačního e-systému, pokud je jím UA vybaveno.

Kde zjistím, jakou třídu letadla mám?

Informace o třídách bezpilotních letadel podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/945 v platném znění (jedná se o třídy C0, C1, C2, C3 a C4, případně další) v tuto chvíli není pro provedení registrace provozovatele a pilota a absolvování testu podstatná, neboť bezpilotní letadla s vyznačením třídy v tuto chvíli na trhu EU nejsou. Jakmile se situace změní, bude příslušně reagovat i další vývoj systému registrace provozovatelů a pilotů.

Nedaří se mi zaregistrovat, jak mám dále postupovat?

Pokud Váš proces registrace provozovatele nebo pilota i po úspěšném absolvování testu teoretických znalostí neproběhne v pořádku, není Vám doručen doklad o registraci provozovatele nebo absolvování výcviku, údaje uvedené v dokladech jsou nesprávné nebo se při registraci setkáte s jinými problémy, kontaktujte prosím Úřad pro civilní letectví e-mailem na adrese podatelna@caa.cz s uvedením Vašich kontaktních informací a popisem problému.

 

Jak vybrat dron

 

 

 

Ohodnoť článek:

Názory ostatních Geeků

Zatím nikdo nepřispěl do diskuze.

Máš něco na srdci?

100% GEEKsměs bez elektroniky 100% GEEKsměs bez elektroniky
nahoru