CZC.Education - Asistence s projekty, rozpočty a dotacemi

logo

Asistence s projekty, rozpočty a dotacemi

Sledujeme za vás aktuální dotační výzvy

19. 08. 2021

Výzva MŠMT: Národní plán doučování pro žáky ZŠ a SŠ

MŠMT ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem NPI vyhlásilo Národní plán doučování. Jde o dlouhodobý program, jehož cílem je pomoci zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19.
02. 06. 2021

Poslední možnosti získat prostředky v rámci výzvy IROP č.68

Ministerstvo pro místní rozvoj umožňuje školám až do 31. 10. 2022 v rámci průběžné výzvy č. 68 podávat prostřednictvím MAS (Místní akční skupiny) žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
02. 06. 2021

Výzva MŠMT Šablony III: 17 990 notebooků či tabletů pro školy

Cílem výzvy Šablony III je rozvoj mateřských a základních škol formou zjednodušených projektů (tzv. „šablon“). Projekty podané do výzvy Šablony III musí ukončit svou realizaci nejpozději 30. 6. 2023.
01. 04. 2022

Výzva MŠMT: Prostředky na mobilní zařízení a digitální učební pomůcky v roce 2022

MŠMT v rámci implementace Národního plánu obnovy (NPO), komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace vypsalo první výzvy pro mateřské, základní i střední školy.
Nečekaně velký výprodej Uklízíme sklady