Pravidla pro vkládání příspěvků a recenzí na webu CZC.cz

 • Diskuze slouží k výměně názorů na diskutované téma.

 • Příspěvky vyjadřují výhradně názory a stanoviska jejich autorů a CZC.cz nemůže ovlivnit jejich obsah ani za ně nenese odpovědnost, vyhrazuje si však právo komentáře mazat.

 • Do diskuze může přispívat každý registrovaný návštěvník, jehož příspěvky nejsou v rozporu s níže stanovenými pravidly.

 • Diskutující nesmí zveřejňovat příspěvky, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony ČR nebo propagují činnosti, které jsou v rozporu s platnou legislativou ČR nebo dobrými mravy.

 • Diskutující nesmí žádným způsobem vyhrožovat ani jinak zastrašovat ostatní účastníky diskuze či skupiny účastníků.

 • Příspěvky nesmí vyjadřovat národnostní, rasovou, náboženskou ani jinou nesnášenlivost.

 • Diskutující jsou povinni se vyjadřovat bez vulgarismů a vyvarovat se jakýmkoliv urážkám, zesměšňování či pomluvám ostatních diskutujících.

 • Do komentářů je zakázáno vkládat reklamu, spam, nabídky na prodej použitého zboží a jakýkoliv komerční obsah nesouvisející s předmětem diskuze.

 • Do komentářů není dovoleno vkládat odkazy na konkurenční společnosti ani odkazy na stránky s obsahem, který přímo nesouvisí s předmětem diskuze.

 • Diskutující musí respektovat soukromí ostatních účastníků diskuze, je proto zakázáno zveřejňovat citlivé a soukromé údaje jiných osob (např. adresy jejich bydliště, telefonní čísla apod.).

 • Rovněž je zakázáno opakovaně vkládat příspěvky s totožným obsahem.

 • Pokud diskutující opakovaně porušuje výše stanovená pravidla, vyhrazuje si CZC.cz právo uživateli na neomezenou dobu zakázat přispívání do diskuzí.

 • Společnost CZC.cz je oprávněna výše uvedená pravidla měnit, přičemž jakékoliv změny jsou závazné od okamžiku jejich zveřejnění.

 

Platnost: od 28. 4. 2016

Nakup z nej nabídky pro hráče Hity z telky