Kam se poděly mé gigabajty aneb skutečná velikost pevných disků

Možná jste si u svého nového disku všimli, že ačkoliv jej výrobce opatřil samolepkou 750 GB, po zapnutí vám systém ukázal jen necelých 700. Nejde o podvod, ale o rozdíl daný odlišným používáním číselných soustav.

Nejprve krátký teoretický úvod. Všechny počítače pracují v binární (dvojkové) soustavě. Veškerá data jsou ukládána ve formátu jedniček a nul a nejmenší jednotkou, která takto uloženou informaci reprezentuje, je jeden bit. Osm bitů pak dává jeden byte, česky bajt.

Pokud si připomeneme základní jednotky, které určitě znáte z prvních hodin informatiky na základní škole, tak další jednotky jsou:

 • 1 kB (kilobajt) = 1 024 B (bajtů)
 • 1 MB (megabajt) = 1 024 kB (kilobajtů) = 1 048 576 B (bajtů)
 • 1 GB (gigabajt) = 1 024 MB (megabajtů) = 1 073 741 824 B (bajtů)
 • 1 TB (terabajt) = 1 024 GB (gigabajtů) = 1 099 511 627 776 B (bajtů)

Zatímco počítač pracuje v dvojkové soustavě, člověk běžně přemýšlí v desítkové soustavě. Pokud nahlédneme do soustavy jednotek SI, tak zjistíme, že předpony používané u kapacit pamětí najednou nabývají odlišný význam:

 • kilo = 103 = 1 000 (tisíc)
 • mega = 106 = 1 000 000 (milion)
 • giga = 109 = 1 000 000 000 (miliarda) 
 • tera = 1012 = 1 000 000 000 000 (bilion)

Úplně stejně jako člověk samozřejmě přemýšlí i výrobce pevného disku – například 5 GB je podle této soustavy 5 000 MB.

A jsme u jádra problému. Na krabici svého pevného disku vidíte nápis 1 000 GB, ale po připojení k počítači vám počítač ukáže jen 931,32 GB. Rozdíl nevzniká podvodem, ale právě používáním dvou různých soustavdvojkové na straně počítače a desítkové na straně člověka (výrobce). Pojďme si kapacitu výše uvedeného 1 000GB disku ověřit jednoduchým výpočtem.

 1. Koupíte si pevný disk. Na obal nechal výrobce napsat 1 000 GB. Výrobce přemýšlí v desítkové soustavě, takže podle něj je 1 000 GB = 1 000 000 000 000 bajtů.
 2. Vy ale víte, že váš počítač v desítkové soustavě nepracuje – v dvojkové soustavě má terabajt 1 024 gigabajtů, gigabajt 1 024 megabajtů atd. Pro výpočet skutečné velikosti je tedy třeba provést následující výpočet.
 3. 1 000 000 000 000 bajtů / 1024 = 976 562 500 kilobajtů
  976 562 500 kilobajtů / 1024 = 953 674,316 megabajtů
  953 674,316 megabajtů / 1024 = 931,322 gigabajtů

A jsme u toho – z 1 000 GB se rázem stalo 931,32 GB a nikdo nikoho neokradl ani nepodvedl – rozdíl vznikl jen rozdílným používáním číselné soustavy. Úplně stejný výpočet můžete provést u jakéhokoliv pevného disku a záznamového média a výsledek bude totožný.

Jako ve všem na světě, i v zobrazování kapacity disků existují výjimky – některé počítačové a operační systémy fungují odlišně; běžný uživatel se ale s výše uvedeným problémem setká téměř vždy.

Pro přehlednost přikládáme tabulku pro rychlý přehled nad udávanou a skutečnou kapacitou disků:

Udávaná velikost (GB) Skutečná velikost (GB) Rozdíl (GB)
1 0,93 0,07
4,7 4,38 0,32
80 74,51 5,49
120 111,76  8,24
160 149,01 10,99
200 186,26 13,74
250 232,83 17,17
300 279,39 20,60
320 298,02 21,98
400 372,53 27,47
500 465,66 34,34
750 698,49 51,51
1 000 931,32 68,68
1 500 1 396,98 103,02
2 000 1 862,98 137,35
3 000 2 793,96 206,03
Ohodnoť článek:
Nečekaně velký výprodej Uklízíme sklady