LEGO Masters 2022


ÚPLNÁ PRAVIDLA REKLAMNÍ AKCE „NAKUP LEGO® NA CZC.CZ A VYHRAJ STAVEBNICI V HODNOTĚ AŽ 5 000 KČ. KAŽDÝ 50. NÁKUP VYHRÁVÁ!“

Účelem tohoto dokumentu (dále jen „pravidla“) je úplná a jasná úprava pravidel akce „Nakup LEGO® na CZC.cz a vyhraj stavebnici v hodnotě až 5 000 Kč. Každý 50. nákup vyhrává!“ (dále jen „akce“ nebo „kampaň“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže a uvedené akce v propagačních materiálech určených spotřebitelům na území České republiky. Tato pravidla mohou být změněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Obecné informace o akci

 1. Pořadatelem reklamní kampaně a akce je společnost CZC.cz s.r.o., IČO: 256 55 701, se sídlem 1.máje 3236/103, Ostrava, 703 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 84212 (dále jen „organizátor“ nebo „my“). Pro naše zákazníky provozujeme internetový nákupní portál CZC.cz dostupný na internetové adrese www.czc.cz (dále jen „CZC.cz“).
 2. Zúčastnit se akce můžete, pokud jste fyzickou osobou – spotřebitelem (dále také „soutěžící“ nebo „účastník“), a v období od 23. 5. 2022 do 30. 6. 2022 nakoupíte na CZC.cz zboží Stavebnice LEGO® uvedené na stránce www.czc.cz/lego/clanek.
 3. V případě kteréhokoliv soutěžícího mladšího 18 let je organizátor oprávněn vyžádat si kdykoliv písemné potvrzení o tom, že takový soutěžící disponuje písemným souhlasem svého zákonného zástupce pro účast v soutěži, a to v souladu s ust. § 32 občanského zákoníku; v případě, že takové potvrzení nebude předloženo, je organizátor oprávněn daného soutěžícího ze soutěže vyloučit; případný nárok takového soutěžícího na výhru tímto okamžikem bez náhrady zaniká.
 4. Soutěže se dále nemůžete zúčastnit, pokud jste naším zaměstnancem/zaměstnankyní, případně naší spolupracující osobou nebo pokud jste zaměstnancem/zaměstnankyní nebo spolupracující osobou společnosti z naší skupiny, případně jste osobou blízkou těchto osob. Akce se nemohou účastnit zákazníci nakupující přes B2B účet.
 5. Nesplňujete-li podmínky účasti v akci/soutěži nebo jednáte-li v rozporu s pravidly, nebudete do akce či soutěže zařazeni. Splníte-li některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které nám poskytnete, nestáváte se výhercem a nemáte nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá zpět nám a jsme oprávněni ji udělit dalšímu výherci v pořadí (který byl pro tyto účely vylosován), popř. ji využít k jiným marketingovým účelům. Vyloučení budete v případě, že zjistíme nebo budeme mít důvodné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání z vaší strany a/nebo ze strany jiné osoby, která vám dopomohla k získání výhry.

2. V čem akce spočívá? (pravidla akce)

 1. Pokud jste u nás registrováni a v období od 23. 5. 2022 od 00:00:00 hodin do 30. 6. 2022 do 23:59:00 hodin (dále jen „soutěžní období“) nakoupíte na CZC.cz – on-line či na pobočce zboží Stavebnice LEGO® uvedené na stránce www.czc.cz/lego/clanek, budete automaticky zařazeni do akce s možností výhry stavebnice LEGO v hodnotě až 5 000 Kč (dále jen „výhra“). Výhry nebudou losovány, ale výherní bude každá 50. objednávka!
 2. Celkově rozdáme 15 stavebnic (s výhradou práva může organizátor změnit výhru za jiné zboží ze stejné kategorie):
  327013 LEGO Ideas 21327 Psací stroj, 2079 dílků
  308166 LEGO Super Mario 71380 Set pro tvůrce – mistrovská dobrodružství, 366 dílků
  318624 LEGO DUPLO® Town 10947 Závodní auta, 44 dílků
  334237 LEGO Ninjago 71767 Chrám bojových umění nindžů, 1394 dílků
  308151 LEGO Art 31202 Disney's Mickey Mouse, 2658 dílků
  308176 LEGO Super Mario 71383 Wiggler a jedovatá bažina – rozšiřující set, 374 dílků
  316978 LEGO Friends 41440 Pekařství v městečku Heartlake, 99 dílků
  326998 LEGO Marvel Super Heroes 76156 Vzestup Doma, 1040 dílků
  291592 LEGO City 60248 Zásah hasičského vrtulníku, 93 dílků
  308152 LEGO City 60276 Vězeňský transport, 244 dílků
  294008 LEGO Technic 42114 Kloubový dampr Volvo 6x6, 2193 dílků
  268369 LEGO Creator Expert 10258 Londýnský autobus, 1686 dílků
  289282 LEGO Star Wars™ 75276 Helma stormtroopera, 647 dílků
  291588 LEGO City 60260 Závod ve vzduchu, 140 dílků
  291591 LEGO City 60252 Buldozer na staveništi, 126 dílků
  a další.
 3. Čím víc objednávek učiníte, tím vyšší šanci na výhru máte (např. při vytvoření dvou objednávek je zákazník do slosování zahrnut dvakrát). Vyhrát tak můžete i opakovaně.
 4. Vyhodnocení akce proběhne do sedmi dnů od skončení soutěžního období. Pokud vyhrajete, kontaktujeme Vás za účelem předání výhry. Výhercům bude výhra zaslána na adresu, která byla účastníkem uvedena při registraci na CZC.cz, a to nejdříve do 14 dnů od skončení soutěžního období, nejpozději do 31. 7. 2022. Výherci budou uveřejnění na stránce www.czc.cz/lego-masters-2022-vyherci/clanek do sedmi dní od vyhodnocení. Náklady na doručení výhry na adresu účastníka nese organizátor.
 5. Z vyhodnocení budete vyřazeni, resp. svůj nárok na účast v akci ztratíte, jestliže využijete svého práva na odstoupení od kupní smlouvy uzavřené s námi v zákonné 14denní lhůtě. Výhra v daném případě připadne pro ten účel vylosovanému náhradníkovi, resp. nám, abychom rozhodli o jejím dalším užití.
 6. Pokud vyhrajete, nejste oprávněni požadovat vyplacení hodnoty výhry v penězích.

3. Obecná a závěrečná ustanovení

 1. Pokud splníte veškeré podmínky pro zařazení do akce, vztahují se na Vás tato pravidla. Pokud si nepřejete této akce zúčastnit, informujte naše zákaznické oddělení, jehož kontaktní údaje naleznete v čl. 3.4 těchto pravidel, a budete z vyhodnocení vyřazeni.
 2. Neneseme odpovědnost za technické problémy související s funkčností internetové sítě, zejména s rychlostí internetového připojení. Dále nezodpovídáme za případné nedoručení výhry v případě změny e-mailové adresy výherců, o které jsme nebyli včas výhercem informováni.
 3. Účastí v této akci Vám nevzniká právní nárok na výhru. Výhru nemůžete vymáhat soudní cestou a na výhru neposkytujeme žádnou záruku. Nezodpovídáme za případné chyby a škody vzniklé v souvislosti s realizací a využíváním výhry. Nezodpovídáme za případné chyby způsobené osobami zúčastněnými na organizaci, průběhu a vyhodnocení soutěže/akce dle těchto pravidel.
 4. Případné dotazy, připomínky apod. směřujte na telefonní číslo 31 31 100 00.
 5. Informace o zpracování osobních údajů naleznete na www.czc.cz/ochrana-osobnich-udaju-dodavatelu/clanek
 6. Tato pravidla Vám budou dostupná online během trvání akce a dále 30 dní ode dne vyhodnocení akce. Vyhrazujeme si právo kdykoliv jednostranně tato pravidla změnit, případně soutěž bez uvedení důvodu ukončit. Každé takové rozhodnutí je účinné okamžikem jeho zveřejnění.
 7. Tato pravidla nabývají účinnosti dne 12. 5. 2022.
 8. Nákupem na CZC.cz se můžete také zúčastnit soutěže LEGO Masters. Více o soutěži naleznete na www.legomasterssoutez.cz. Organizačním zajištěním této soutěže byla pověřena společnost Ogilvy, s.r.o., IČO: 251 20 158, se sídlem Bubenská 1477/1, Holešovice, 170 00 Praha 7.
Výprodej mobilů a smart hodinek Výprodej mobilů a smart hodinek