OP LZZ  „Prezentace projektu“

Omlouváme se, popis obrázku chybí.

Zvyšování kvalifikace a vzdělávání zaměstnanců společnosti CZC.cz Příbram

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/23.00006

Částka: 1 751 620,00 Kč

Doba realizace projektu: 1. srpen 2009 až 30. září 2011

Popis projektu

Cílem projektu je zvýšení úrovně profesních kompetencí zaměstnanců společnosti a zvýšení jejich profesní konkurenceschopnosti. Proškolení zaměstnanců přispěje k dosažení stabilní úrovně zaměstnanosti, založené na kvalifikované pracovní síle. Společnost bude realizací projektu napomáhat rozvoji zaměstnanosti, podnikatelského ducha a rovných příležitostí pro zaměstnance. Výstupem těchto aktivit budou zaměstnanci kvalifikovaní pro bezprostřední uplatnění nabytých teoretických znalostí a dovedností do praxe. Projekt řeší zvýšení adaptability všech profesí a napomůže jejich lepšímu uplatnění ve firmě i na trhu práce. Dojde rovněž ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy jako celku. Projekt je jednoznačně v souladu s cíli OP LZZ, dále plně odpovídá podporovaným typům činností dle výzvy.

Realizace projektu proběhne formou dodavatelských školení. Jedná se o tyto oblasti:

1. Vzdělávání v oblasti jazykové výuky

2. Vzdělávání v oblasti manažerských dovedností

3. Vzdělávání v oblasti obchodních dovedností

4. Vzdělávání v oblasti účetnictví a daní

5. Vzdělávání v oblasti zákaznických služeb a marketingu

6. Odborné technické vzdělávání a vzdělávání v reklamačním řízení

7. Vzdělávání v oblasti logistiky skladů a expedice

Realizátor projektu

Název: CZC.cz s.r.o.

IČ: 25655701

Ulice: Brodská 570

Město: Příbram

PSČ: 26101

Kontaktní osoba

Kontakt: Ivana Mičudová, micudova@czc.cz , tel.: 313 110 088

WWW: https://www.czc.cz

Brutální výprodej Brutální výprodej