Vyjádření CZC.cz ke kauze pana Jana Holíka

CZC.cz se tímto výrazně ohrazuje vůči dezinformacím, které intenzivně šíří po internetu pan Jan Holík ve spojení s nákupem zboží v našem e-shopu.

Pan Holík především nepravdivě a v rozporu s relevantními skutečnostmi veřejně uvádí, že mu společnost CZC.cz dluží 26 000 Kč a osočuje CZC.cz z podvodu. Dále uvádí, že jej naše společnost „zastrašuje“ a „vyhrožuje mu“. Všechna tato tvrzení považujeme za nepodložená a mylná a pan Holík jejich šířením závažným způsobem narušuje naši dobrou pověst.

Pan Holík si na CZC.cz zakoupil notebook v hodnotě cca 200 000 Kč. Ten následně vrátil ve 14denní lhůtě bez udání důvodu. Tato lhůta slouží zákazníkům nakupujícím na internetových obchodech k tomu, aby si mohli zboží prohlédnout a seznámit se s jeho základními vlastnostmi, jako by jej kupovali v běžné kamenné prodejně. Pokud zákazník ve 14denní lhůtě odstupuje od smlouvy, je povinen vrátit kompletní zboží nejevící známky poškození ani zjevného opotřebení způsobeného používáním a nejlépe v původním obalu. Pokud tak zákazník neučiní, odpovídá za snížení hodnoty zboží, které tím způsobil.

Pan Holík před vrácením notebooku naší společnosti zpět však notebook prokazatelně intenzivně používal a poškodil. Dle našeho názoru, stejně jako podle odborného právního posouzení, tak nebylo možné v rámci institutu vrácení zboží ve 14denní lhůtě bez udání důvodu vrátit panu Holíkovi plnou cenu, za které notebook zakoupil. Rozhodli jsme se tedy v souladu se zákonem a po odborném posouzení snížit vrácenou částku o 26 000 Kč. Reálná prodejní cena zboží, které jsme nechali opravit, přitom poklesla ještě výrazně víc.

Z jednání pana Holíka (dostupná recenze zakoupeného zboží na YouTube) i jeho následných vyjádření navíc považujeme za zřejmé, že tento postup byl od počátku jeho jednoznačným záměrem. CZC.cz tedy využil jako nejlevnější možnou „půjčovnu zboží“. Takové jednání považujeme za nemorální a zneužívající práva spotřebitele.

Ponížení vrácené částky následně pan Holík napadl u České obchodní inspekce, která žádost zamítla, a podal trestní oznámení na Policii ČR, kde je šetření stále otevřené.

Celá tato kauza nás velice mrzí, protože do podobných neshod se zákazníky se dostáváme naprosto výjimečně, vždy se snažíme zákazníkům maximálně vyjít vstříc a ctít pravidlo „náš zákazník, náš pán“. S panem Holíkem se bohužel shodu najít nepodařilo – tato situace nás nijak netěší, na druhou stranu pracujeme v odvětví, kdy se musíme bránit podobným praktikám, které nám reálně způsobují nemalé škody. S ohledem na rozsah a reálný dopad dezinformací, které pan Holík systematicky a úmyslně šíří ve veřejném prostoru, nyní také zvažujeme další kroky, které by měly za cíl snížit dopad takového jednání. Z těchto důvodů zároveň nebudeme podporovat šíření těchto dezinformací a růstu publicity video produkce pana Holíka na našich vlastních komunikačních kanálech, jako je profil CZC.cz na YouTube nebo Facebooku.

Akční nabídka Akční nabídka